גמלת סיעוד

female-attending-physician-holding-stethoscope-listening-old-patient-during-homecare-visit

מי זכאי לגמלת סיעוד? איך מבררים מה הזכויות? איך בודקים פיזית מה מצבו של הקשיש? על כל שאלות אלה תענה הכתבה הבאה

מאת: דנ-אל אונליין

file
גמלת סיעוד 2

תוכנית ביטוח סיעוד אושרה בכנסת ב-1980 במסגרת חוק הביטוח הלאומי, והפעלתה החלה באפריל 1988 .ביטוח סיעוד נועד לאפשר לקשישים להמשיך ולחיות במסגרת הקהילה זמן ממושך ככל האפשר, באמצעות מתן טיפול אישי לאלה מהם הזקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי או להשגחה, ובכך לסייע למשפחות המטפלות בהם החוק חל על כל מי שמבוטח בביטוח זיקנה ושאירים, על עקרות בית נשים נשואות שאינן עובדות מחוץ לביתן ועל עולים חדשים שאינם מבוטחים בביטוח זיקנה ושאירים. לגמלת סיעוד זכאי כל קשיש תושב ישראל בגיל הזכאות המתגורר בקהילה בביתו, בבית בן משפחה או בדיור מוגן, אם הוא מוגבל בתפקודו הפיזי או הקוגניטיבי והוא עומד במבחן הכנסות על-פי התקנות. מי ששוהה במוסד סיעודי או במחלקה סיעודית בבית אבות אינו זכאי לגמלה. במבחן ההכנסות נבחנות הכנסות הקשיש ובן הזוג בלבד. החוק מבחין בין מקבלי גמלה בכסף מבחירה להלן לבין מקבלי גמלה בכסף משום שאי אפשר לספק להם שירות גמלה בעין. לראשונים נערך מבחן הכנסות הזהה למבחן הנערך למקבלי גמלה בעין. לאחרונים, כתנאי לקבלת גמלה בכסף, נבחנת גם הכנסת בן המשפחה המטפל בו ומתגורר עימו.

מהי גמלת סיעוד מביטוח לאומי? גמלת סיעוד היא גמלה שניתנת למבוגרים בגיל פרישה המתגוררים בבית שלהם או בדיור מוגן לבדם ולפי בדיקה הם זקוקים לעזרה סיעודית בביצוע פעולות שגרתיות כמו מקלחת, שרותים, אכילה ושתיה וכל פעולה שגרתית.

הגמלה כוללת בין השאר טיפול אישי וצמוד לקשיש, מרכז יומי לקשישים, הספקה של מוצרי ספיגה שונים ולחצן מצוקה.

גמלת הסיעוד היא בדרך כלל גמלה בעין – אינה משולמת בכסף, אלא ניתנת כשירותים בידי ארגונים שהמוסד משלם להם בעבור שירותים אלה: טיפול אישי או השגחה בבית, הסעה וטיפול אישי במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, שירותי מכבסה ומימון שימוש במשדרי מצוקה. מיוני 2014 הזכאים לגמלה בכסף יכולים לקבל שירותים נוספים כחלק מהגמלה בכסף.

מה התנאים לקבלת גמלת סיעוד? עבור קבלת גמלת סיעוד יש לעמוד בתנאים הבאים על פי ביטוח לאומי

 • תושב/ת ישראל שהגיע/ה לגיל פרישה
 • מתגורר בביתו או בדיור מוגן במחלקה עצמאית (ולא סיעודית)
 • אינו מקבל אחת מהקצבאות הבאות: קצבת שירותים מיוחדים, קצבה לנפגעי עבודה בעלי דרגת נכות גבוהה, גמלה לטיפול אישי או השגחה ממשרד האוצר. בכדי לממש את זכאות הסיעוד ייאלץ הקשיש לוותר על קצבאות אלה. מומלץ לחשב את התועלת בכדי למקסם את הסיוע
 • מבדק התלות שביצע הביטוח הלאומי בביתו מצא כי הוא זקוק לסיוע או השגחה
 • עמידה במבחן הכנסות, כמפורט מטה:
 • אדם יחיד בעל הכנסה חודשית עד לסכום 9,673 ₪ – זכאי לגמלת סיעוד מלאה
 • אדם יחיד בעל הכנסה 9,673 – 14,509.5 ₪ – גמלה מופחתת בשיעור של 50%
 • אדם יחיד שהכנסתו החודשית היא מעל 14,509.5 – אינו זכאי לגמלת סיעוד
 • זוג בעל הכנסה חודשית עד 14,509.5 ₪ – זכאי לגמלה מלאה
 • זוג בעל הכנסה חודשית 14,509.5 – 21,764.25 ₪ – גמלה מופחתת בשיעור של 50%
 • זוג שהכנסתו החודשית היא מעל 21,764.25 ₪ – אינו זכאי לגמלה
 • בני זוג מאותו מין נחשבים יוכרו כ”זוג” לעניין מבחן ההכנסות
 • כאשר שני בני הזוג סיעודיים, סכום ההכנסה יחושב כיחיד לכל אחד מבני הזוג

הגשת תביעה לקבלת גמלת סיעוד מביטוח לאומי

 1. את הבקשה יכול להגיש המטופל הסיעודי או קרוב משפחה המייצג אותו
 2. ניתן להיעזר בשירותי חברות סיעוד המורשות ע”י המוסד לביטוח לאומי
 3. יש למלא את טופס בל/2600 תביעה לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי
 4. יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:טופס תביעה לגמלת סיעוד – אם אתה מתגורר בבית אבות או במוסד על הנהלת המקום למלא את סעיף 9 בטופס התביעה.
*כל האמור לעיל נאמר ללא כל התייחסות מעמיקה ובחינת נסיבות מקרה ספציפי ועובדותיו ואינו מהווה ולא יהווה בעתיד ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה ולא יהווה כל המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול עליו בלבד.

מאמרים חדשים באתר

קופסת כדורים חכמה | פטנט ישראלי חדש טוען שפתר בעיה אקוטית שרווחת אצל כל מי שצריך ליטול תרופות באופן קבוע

הקופסה החכמה של CARROSELF מאפשר לארגן ולקחת תרופות וויטמינים בנוחות בקופסה אירגונית חדישה. דנ-אל אונליין בשיתוף CARROSELF LTD מתן תרופות בצורה סדירה הוא אחד האתגרים

קרא עוד »
× רוצה עזרה בוואטספ?
דילוג לתוכן